Tag: customer avatar
Phân tích khách hàng mục tiêu

Phân tích khách hàng mục tiêu là gì, vì sao cần phân tích và những công việc cần làm

Làm kinh doanh hay marketing hẳn ai cũng nằm lòng cụm từ khách hàng mục tiêu và một công việc quan trọng liên quan đến nó là phân tích khách hàng mục tiêu. Tại sao công việc này quan trọng và đóng góp ra sao vào việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh? Hãy bắt đầu với câu hỏi: Khách hàng mục tiêu là gì? Khách hàng mục tiêu, tiếng Anh là target customer hay…

Chi Tiết