Bài viết gần đây & Tin tức

movemap

Sử dụng tính năng Movemap, vaytientructuyen.com tăng 20% số đăng ký thông tin nhận tư vấn

Vaymuon.vn là ứng dụng kết nối nhu cầu của người vay và nhà đầu tư bằng cách cung cấp cho người vay mức giá tốt nhất, nhà đầu tư lợi nhuận cao nhất. Mục đích trang landing page vaytientructuyen.com để thu thập thông tin qua form đăng ký.

Dưới đây là hình ảnh đăng ký của vaytientructuyen.com bạn đọc được gì?

Movemap của trang vaytientructuyen.com

Nhìn bản đồ move thu nhỏ của trang vaytientructuyen.com. Ta thấy:

  • Dãy màu nóng (màu đỏ và cam) tập trung nhiều ở đầu trang, chứng tỏ đây là phần khách hàng chú ý nhiều nhất.
  • Còn phần giữa và cuối trang có màu lạnh (màu xanh lá và xanh dương) nhiều hơn, thể hiện rằng đây là phần khách hàng ít quan tâm hơn.

Vấn đề gặp phải:

  • Website lại để mục đăng ký và mục gói cho vay ở giữa và cuối trang. Điều này cho thấy trong vòng 5s đầu khách hàng không tìm thấy mục đăng ký là điều họ cần từ phần đầu trang.

Vaymuon.vn là ứng dụng kết nối nhu cầu của người vay và nhà đầu tư bằng cách cung cấp cho người vay mức giá tốt nhất, nhà đầu tư lợi nhuận cao nhất.

Mục đích trang landing page vaytientructuyen.com để thu thập thông tin qua form đăng ký.

Dưới đây là hình ảnh đăng ký của vaytientructuyen.com bạn đọc được gì?

Điều chỉnh 5 phút

  • Di chuyển form đăng ký lên đầu trang và nằm phía dưới khung màu trắng.
  • Di chuyển các gói vay phía sau mục đăng ký để khách hàng tìm hiểu và lựa chọn gói vay phù hợp.

Kết quả:

Ảnh trước và sau thay đổi

Tăng 20% sau chỉnh sửa tầm 5 phút

Trả lời

Your email address will not be published.