Trang Mẫu
Tỷ lệ chuyển đổi - Conversion rate là gì?

Đầy đủ về Conversion Rate (Tỷ lệ chuyển đổi): Định nghĩa, vai trò và cách tối ưu

Dù chưa có dẫn chứng rõ ràng, nhưng có thể nhận thấy tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate hoặc viết tắt là CR) là một trong những từ được cả cộng đồng marketing nói tới nhiều nhất, có mặt trong mọi câu chuyện liên quan đến hiệu quả kinh doanh, cụ thể là hiệu quả hoạt động marketing. Bài viết này không nhằm mục đích sáng tạo ra cái gì đó mới, mà chỉ tổng hợp…

Chi Tiết
Traffic nhiều nhưng không chuyển đổi

Lý do chạy quảng cáo traffic vào thì nhiều nhưng không hoặc ít chuyển đổi

Bạn là digital marketer, bạn chạy chiến dịch quảng cáo, Facebook hay Google gì đó, và kết cục bạn nhận được là traffic đến landing page thì nhiều nhưng chuyển đổi chẳng bao nhiêu. Case này xảy ra cho nhiều lĩnh vực, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bất động sản… Bạn lên diễn đàn, Facebook group, hỏi về vấn đề của mình và xem “người lạ” gợi ý cho mình những…

Chi Tiết